Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, tot mai aproape de comunitate

Social

Definită de Legea bibliotecilor drept instituția al cărei scop principal este de a gestiona documente și baze de date specifice pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere,bibliotecă publică joacă un rol vital în comunitatea deservită, fiind principala instituţie care oferă servicii de informare şi documenare sub diverse forme şi în contexte diferite. Astfel, aceasta contribuie la dezvoltarea
personală a utilizatorilor prin educaţia formală, prin educaţia pe tot parcursul vieții, prin activităţi de petrecere a timpului liber sau prin acces la informaţii din toate domeniile de activitate. Pentru a-și îndeplini misiunea,biblioteca publică trebuie să poată să ofere aceste servicii tuturor beneficiarilor, fără nici un fel de îngrădiri.

În acest sens, pe lângă investițiile în dotări adecvate la clădire, căile de acces și mobilier, pentru unele categorii speciale de utilizatori, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a implementat proiecte ce se adresează persoanelor cu dizabilități, printre acestea, bucurându-se de un real succes proiectul 1.6 Aproape de tine.
Pentru a veni și mai mult în sprijinul tuturor membrilor comunității, instituția derulează în această perioadă un curs de comunicare în limbaj mimico-gestual prin care bibliotecarii care lucrează în relații directe cu publicul,vor dobândi abilitățile necesare în vederea comunicării cu persoanele cu dificultăți de auz, respectiv cu persoanele care suferă de surditate totală sau parțială. Cursul este susținut de Asociația Națională a
Interpreților Autorizați în Limbajul Mimico-Gestual și se desfășoară on-line, prin intermediul proiectului 6.1

Pregătire profesională din cadrul Proiectului de management pentru perioada 2017-2020 al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.