Primăria Alba Iulia organizează selecție de oferte în vederea susținerii și promovării culturii scrise

Social

Cuantumul total este de 60.000,00 lei pentru reviste având caracter cultural, istoric și/sau literar-artistic editate pe orice fel de suport. 

Termenul limită pentru înregistrarea solicitărilor privind acordarea finanțării este: 13.03.2020. 

Condițiile de participare sunt reglementate de Legea 186/2003, republicată privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare, HCL 252/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei pentru susținerea și promovarea culturii scrise și HCL 31/2020 privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și promovarea culturii scrise. 

Conținutul dosarului pentru solicitarea de finanțare nerambursabilă este stabilit la art. 7 din HCL 252/2019:

a). Certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice;b). Certificat de înregistrare fiscală;

c). Documente privind eventualele parteneriate, sponsorizări, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți, în vederea realizării proiectului editorial pentru care se solicită finanțarea;

d). Formularul-tip de solicitare a finanțării nerambursabile, prevăzut în Anexa nr. 1, semnat și ștampilat;

e). Formularul fișă de calcul economic-antecalcul, prevăzut în Anexa nr. 2, semnat și ștampilat;

f). Declarația pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3, semnată și ștampilată;

g). Declarația de parteneriat, conținând elementele prevăzute în Anexa nr. 4, semnată și ștampilată, după caz;

h). Manuscrisul în cazul editării de carte, revistă sau publicație culturală propusă spre finanțare, însoțit de un sumar în format fizic sau în format electronic;

i). CV-uri sau biografii, în format narativ, ale autorilor, contributorilor, traducătorilor, după caz; materiale informative cu privire la personalitățile care contribuie la realizarea proiectelor editoriale; alte informații relevante, după caz;

j). Editurile, respectiv redacțiile revistelor și publicațiilor vor anexa un catalog editorial cuprinzând ultimele apariții editoriale.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.