Anunt atribuire parcari de resedinta zona Strada bucovinei, Strada Nicolae Balcescu, P-ta Consiliului Europei

Social

Primăria Alba Iulia anunță începerea înscrierilor, pentru atribuirea  locurilor de parcare de reședință pe bază de abonament. În urma adreselor  asociațiilor de proprietari Nicolae Balcescu și Șipot, având în vedere institurea stării de urgență și a stării de alertă din cauza pandemiei create de virusul Covid-19, pentru a se respecta prevederile legale în vigoare, depunerea cererilor se face la sediul asociațiilor de proprietari aflat în Alba Iulia, str. Zorilor, Bl. A3, pentru parcările de reședință situate pe zonele delimitate astfel:

  • perioada 24 AUGUST – 01 SEPTEMBRIE 2020, P30,B4, B6-B8: str. Nicolae Balcescu, str. Bucovinei, str. P-ța Consiliul Europei având următoarele blocuri arondate: Bl.D4A, Bl.D4B, Bl.D3A, Bl.D3B, Bl.D1A, Bl.D1B, Bl.D1C, Bl.D1D, Bl.D2A, Bl.D2B, Bl.32D, Bl.32E,  Bl.ANL

Cererile tip  pot fi procurate de la sediul asociațiilor de proprietari mai sus menționate.

Harta cu locurile de parcare, poate fi consultată la asociațiile de proprietari.

Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință aflate pe raza municipiului poate fi consultat la asociațiile  de proprietari sau pe site-ul Primăriei Alba Iulia.

Atribuirea se face numai în limita unui loc de parcare /apartament sau spațiu cu altă destinație în blocurile arondate. O persoană poate depune un singur dosar.

Persoanele cu handicap vor depune acte care pot proba handicapul.

PENTRU PERSOANE FIZICE- dosarul cuprinde următoarele acte:

1. cerere tip;

2. copie buletin identitate;

3. copie legalizată pentru act de proprietate, contract de închiriere;  

4. copie certificat înmatriculare autoturism sau alt drept de folosință (dacă este cazul);

5. declaraţia din care să rezulte că nu deține un alt loc care permite parcarea mașinii (garaj, curte, etc.).

PENTRU PERSOANE JURIDICE (spații cu altă destinație în blocurile arondate)-dosarul cuprinde următoarele acte:

1. cerere tip;

2. copie certificat de înmatriculare societate;

3. copie legalizată pentru act de proprietate, contract de închiriere, contract de concesionare, contract de comodat;

4. copie certificat de înmatriculare autoturism sau alt drept de folosință (dacă este cazul);

5. declaraţia din care să rezulte că nu deține un alt loc care permite parcarea mașinii (garaj, curte, etc.);

6. copie carte de identitate reprezentant legal societate.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.