Municipiul Sebeș

Municipiul Sebeș este situat în partea central-sudică a județului Alba, între Podișul Secașelor și dealurile piemontane ale Sebeșului, zonă în care se desfășoară o luncă largă terasată. Se află la o altitudine de 240 m și la 15 km de Alba Iulia, reședința de județ, fiind un nod rutier important, situat la intersecția drumurilor între […]

Continue Reading

Municipiul Blaj

Municipiul Blaj este situat în vestul Podișului Târnavelor, în așa-zisul Podiș al Blajului, la confluența Târnavei Mari cu Târnava Mică și la 260 m altitudine. Așezat aproximativ în mijlocul țării, în județul Alba, Blajul se află la o distanță de 364 km de București și 103 km de Cluj-Napoca. Descoperirile arheologice din zona Dealului Hula […]

Continue Reading

Municipiul Alba Iulia, reședință de județ

Pe valea Mureșului, în zona de confluență cu râul Ampoi, la poalele sudice ale dealurilor Aiudului și la o altitudine medie de 235 m, se întinde reședința administrativă a județului Alba, municipiul Alba Iulia, cu 63.536 locuitori (la recensământul din 2011). Așezare cu o existență milenară, așa cum arată Vasile Cucu, în lucrarea sa ”Orașele […]

Continue Reading

Municipiul Aiud

Municipiul Aiud este situat în județul Alba, în zona Dealurilor Aiudului, la 260 m altitudine, pe malul drept al Mureșului, la contactul Câmpiei Transilvaniei (la NE) cu Podișul Târnavelor (la SE) și cu Munții Apuseni (la V). Se află la 70 km de Cluj-Napoca și la 35 km de Alba Iulia. Descoperirile arheologice atestă existența […]

Continue Reading