Municipiul Sebeș

Divertisment

Municipiul Sebeș este situat în partea central-sudică a județului Alba, între Podișul Secașelor și dealurile piemontane ale Sebeșului, zonă în care se desfășoară o luncă largă terasată. Se află la o altitudine de 240 m și la 15 km de Alba Iulia, reședința de județ, fiind un nod rutier important, situat la intersecția drumurilor între Sibiu – Cluj-Napoca și Sibiu – Arad.

Descoperirile arheologice atestă existența, pe acest teritoriu, a unei vechi vetre de locuire, fiind prezente vestigii materiale din Neoliticul târziu, din Epoca bronzului și din secolele IX-X. Localitatea a început să se dezvolte din secolul al XII-lea, orașul fiind întemeiat de coloniștii sași veniți din zona Rinului și a Moselei, până în anul 1876 fiind sediul scaunului săsesc, perioadă în care era unul dintre cele șapte burguri ale țării.

Sebeșul a fost menționat documentar, pentru prima dată, în 1245, cu numele de Mallenbak, apoi, din anul 1301, cu numele de Sebus. A devenit oraș în 1341, iar în 1376 avea o intensă activitate meșteșugărească și comercială, negustorii de aici având relații comerciale cu cei din Țara Românească.

În anul 1387, localitatea a primit dreptul de a construi ziduri de apărare de jur împrejur, ca urmare a pericolului turcesc, fiind primul oraș din Transilvania care a beneficiat de o fortificație. Cu toate acestea, a fost cucerit și devastat de turci în 1438. În 1556 și 1600, la Sebeș s-a întrunit Dieta Transilvaniei, în casa Zapolya, care este, în prezent, sediul Muzeului Municipal ”Ioan Raica” Sebeș.

Municipiul Sebeș a fost un centru cultural important, dar și industrial, bazat pe prelucrarea lemnului, a pielăriei și pe industria textilă. În secolul al XV-lea a luat ființă aici un gimnaziu, iar în secolele XVI-XVII a funcționat o tipografie. Aici a fost tipărită, în 1581, ”Carte ce se cheamă evanghelie cu învățătură”, în limba slavonă, ultima și cea mai de seamă carte a diaconului Coresi și care reprezintă un monument de cultură și artă tipografică. În secolul al XVIII-lea, a fost sediul Dietei și al principilor Transilvaniei.

Municipiul Sebeș este, în prezent, un centru economic important, aici fiind reprezentată o gamă variată de producție industrială, incluzând industria pielăriei și a ciorapilor, cu tradiție pe plan local, industria mobilei, exploatărilor forestiere etc.

Printre principalele puncte de interes din Sebeș se numără: ruinele cetății Sebeș (sfârșitul secolului al XIV-lea), străjuite de mai multe turnuri de apărare; biserica evanghelică (sec. XII), construită ca o bazilică romanică și transformată ulterior, în secolul al XIV-lea; biserica romano-catolică ”Sfântul Bartolomeu”, care datează din secolele XIV-XV, bisericile ortodoxe cu hramurile ”Adormirea Maicii Domnului” (1778) și ”Învierea Domnului” (1819), casa Zapolya, în care a locuit Ioan Zapolya, datând din secolul al XV-lea și casele ”Roth” (secolul al XVI-lea), ”Hettz-Konrad” (secolele XVI-XIX), ”Mauksch” (secolele XVI-XIX) și ”Schneider’ (secolele XVII-XIX). La 3 km de oraș se află Râpa Roșie, rezervație geologică și geomorfologică care se prezintă sub forma unui perete înalt de 125 m și lung de aproximativ 800 m, pe care se evidențiază alternanțe de roci, care, sub influența apelor scurse în șiroaie, au căpătat forme piramidale de culoare roșie. Râpa Roșie a fost declarată monument al naturii în 1969.

Istoria Sebeșului a fost marcată de personalități de seamă, precum Lucian Blaga, scriitor, filosof, poet și dramaturg, născut la Lancrăm — Sebeș, Carl Filtsch, muzician, Dorin Pavel, inginer român cunoscut pentru lucrarea de la Porțile de Fier și Augustin Bena, compozitor de muzică simfonică etc.

Orașul Sebeș a fost declarat municipiu la 13 noiembrie 2000 și are în componență localitățile Sebeș, Lancrăm, Petrești și Răhău. Conform Recensământului populației și al locuințelor din 2011, Sebeșul număra 27.019 locuitori.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.