Municipiul Aiud

Divertisment
LUMICRON DIGITAL STILL CAMERA

Municipiul Aiud este situat în județul Alba, în zona Dealurilor Aiudului, la 260 m altitudine, pe malul drept al Mureșului, la contactul Câmpiei Transilvaniei (la NE) cu Podișul Târnavelor (la SE) și cu Munții Apuseni (la V). Se află la 70 km de Cluj-Napoca și la 35 km de Alba Iulia.

Descoperirile arheologice atestă existența unei așezări omenești pe actualul amplasament al municipiului încă din Neolitic. Au fost descoperite aici elemente aparținând Epocii bronzului (Cultura Coțofeni, 2500-1800 î.Hr.; Cultura Wietenberg, secolele XVI-XIII î.Hr.; Cultura Nouă, secolele XIV-XII î.Hr.) și Epocii fierului (Culturile Hallstatt, 1200-450/300 î. Hr. și La Tene, secolele V-I î.Hr.). În perioada romană, a existat aici o așezare civilă romană, cunoscută sub numele Brucla (secolele II-III), menționată pe harta lui Castorius, printre cele 45 de localități de pe teritoriul Daciei. În timpul romanilor, localitatea a beneficiat de statutul de ”Pagus” (circumscripție teritorială urbană).

Prima mențiune documentară a orașului datează, însă, din 7 noiembrie 1293. Aiudul a fost edificat ca așezare urbană de către sași, localizați în Transilvania, în jurul anilor 1200-1300.

Conform istoricului municipiului, în secolul al XIV-lea, Aiudul a fost numit oraș-târg, iar în 1716 a devenit capitala Comitatului Alba de Jos până în 1929, de atunci rămânând oraș în județul Alba. Din 1952 până în 1968, a fost reședința raionului Aiud, regiunea Cluj.

A fost declarat municipiu la 24 noiembrie 1994. În prezent, are în subordine administrativă localitățile Aiudul de Sus, Măgina, Gâmbaș, Păgida, Ciumbrud, Sâncrai, Gârbova de Jos, Gârbovița, Gârbova de Sus. Municipiul Aiud număra, la Recensământul populației și al locuințelor din 2011, 22.876 de locuitori.

Etimologia denumirii ”Aiud” nu este cunoscută cu exactitate. Una dintre ipoteze ar fi, însă, că aceasta provine, prin anagramare, de la numele lui Iuda Tadeul, în cinstea căruia s-a ridicat biserica „Villa Iudae Thadae” în 1839. În 1839 orașul se numea Ajudu, în 1850 — Ajud, iar din 1854 este Aiud.

Printre principalele puncte de interes din municipiu se numără: Biserica Ortodoxă ”Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan”, Biserica Ortodoxă cu hramul ”Nașterea Maicii Domnului” (secolul XIV, sat Gârbovița), Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică, Biserica Reformată, Biserica Evanghelică, Mânăstirea de la Măgina (secolul XVII), Mânăstirea de la Cicău, Monumentul Studenților, Monumentul „Calvarul Aiudului”, Monumentul de la Miraslău, Castelul de la Sâncrai, Castelul de la Gâmbaș, Muzeul de Istorie, Muzeul de Științele Naturii, Cetatea de plan poligonal (secolele XIII-XVI), cu 8 turnuri de apărare, în interiorul căreia s-a zidit, la sfârșitul secolului al XV-lea, o biserică în stil gotic, actuala biserică reformată calvină.

Data de 30 ianuarie a fost declarată, prin hotărâre a Consiliului Local, ziua patronilor spirituali ai Aiudului — Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, prăznuiți în fiecare an la această dată.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.