HOTĂRÂREA 2 A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Social

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale O.UG. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, ale Regulamentului-cadru, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004 privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și a centrelor operative pentru situații de urgență, precum și ale Regulamentului privind structura organizatorică, funcționarea, atribuțiile și dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Dispoziția primarului nr.

            În temeiul prevederilor Decretului Presidențial nr. 195/2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

            Văzând prevederile Ordonanței Militare nr. 4/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19

            Având în vedere situația existentă la nivel național și necesitatea instituirii unor măsuri suplimentare pentru gestionarea infecțiilor cu noul coronavirus pe teritoriul municipiului Alba Iulia

            În data de 31.03.2020, s-au dezbătut și s-au aprobat de către membrii C.L.S.U. al municipiului Alba Iulia, prin ședință on-line, următoarele:

            1. suspendarea taxării parcărilor publice din Municipiul Alba Iulia pe durata stării de urgență. Abonamenetele încheiate deja își vor prelungi valabilitatea cu perioada cât plata parcărilor a fost suspendată;

            2. obligarea asociațiilor de proprietari din Municipiul Alba Iulia la intensificarea măsurilor de curățenie în scările de bloc;

            3. realizarea de lucrări de dezinfecție de către personalul primăriei în scările de bloc în care sunt declarate persoane izolate și autoizolate;

            4. achiziția de substanțe dezinfectante suplimentar față de stocurile existente, respectiv o cantitate suplimentară de 7000 l (8400 kg) hipoclorit de sodiu (12,5% clor activ);

            5. UAT Municipiul Alba Iulia va zona localitatea în 4 secțiuni și va identifica operatori economici locali care au autorizare pentru lucrări de dezinfecție. Toate operațiunile se vor executa la un tarif/UM plafonat de UAT Municipiul Alba Iulia pentru toate zonele/scările de bloc din Alba Iulia. Raportarea executării lucrărilor se va face pe baza unor tipizate puse la dispoziție de către primărie vizat pentru conformitate de către asociațiile de proprietari;

            6. Municipiul Alba Iulia va pune la dispoziția societăților autorizate și contractate pentru lucrări de dezinfecție în scările de bloc substanțe dezinfectante (hipoclorit de sodiu – clor activ 12,5%) care vor fi utilizate conform prospectelor și fișelor tehnice ale substanțelor/aviz biocid;

            7. ritmicitatea executării lucrărilor va fi stabilită de către DSP Alba. Primăria municipiului Alba Iulia va solicita în scris elaborarea calendarului de repetare a lucrărilor de dezinfecție pentru asigurarea climatului de siguranță și securitate a sănătății publice în zona locuințelor colective.

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Voicu  PAUL – Viceprimar cu atribuții de primar

Secretarul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Bogdan Pătrînjean – Inspector de protecție civilă

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.