Muzeul ”Avram Iancu” Câmpeni

Divertisment

Unul dintre cele mai importante obiective turistice din Apuseni, Muzeul „Avram Iancu” din localitatea Câmpeni, județul Alba, aflat pe strada Revoluției 1848, prezintă câteva momente importante din istoria Țării moților.

Înființat în anul 1989, a fost inaugurat la 30 mai când s-au împlinit 140 de ani de la revoluția de la 1848-1849 condusă de Avram Iancu. Muzeul este adăpostit de o clădire monument de arhitectură tipic mocănească, în care și-a desfășurat activitatea Cartierul General al armatelor lui Avram Iancu, ce era la vremea respectivă prefect al „Legiunii Auraria Gemina”. 

Exponatele muzeului, datând din perioada daco-romană, ori din timpul luptelor conduse de Horea, Cloșca și Crișan, de Avram Iancu, sunt grupate în patru săli cu tematici diferite. Astfel, prima sală prezintă, cu ajutorul unor piese și materiale, istoria veche și străveche a Munților Apuseni, în timp ce în a doua sală sunt expuse manuscrise și obiecte referitoare la momentul constituirii statelor feudale românești, înfăptuirea primei Uniri a celor trei țări române sub Mihai Viteazul. În cea de a treia sală este prezentată Răscoala țărănească din 1784 condusă de Horea, Cloșca și Crișan. 

Cea mai importantă sală a muzeului, cea de-a patra, prezintă piese, imagini, documente, texte exemplificative privind evenimentele revoluționare din Munții Apuseni din 1848-1849 și referitoare la personalitatea cea mai pregnantă a acestora, Avram Iancu. Această sală poate fi considerată, atât prin amplasarea cât și prin tematica sa, spațiul central al Muzeului din Câmpeni. Mărturie ale faptelor glorioase ale lui Avram Iancu stau fotocopii, scrisori trimise de către tribunii Crăișorului, ori documente scrise de însuși Avram Iancu către luptătorii săi. Tot aici sunt expuse texte referitoare la jubileul din 1924, când s-au sărbătorit 100 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, macheta statuii „Craiului Munților” executată de Constantin C. Bărbat și chiar testamentul lui Avram Iancu. A rămas celebru în istorie un pasaj din acest testament: ”Unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea fericită, pentru care după puteri am lucrat până acum, durere fără mult succes, ba tocmai acum cu întristare văd că speranțele mele și jertfa adusă să prefac în nimica”.

De asemenea pot fi văzute obiecte de uz casnic, macheta tunului de cireș și un colț etnografic cu obiecte tradiționale. 

Muzeul „Avram Iancu” a fost secție a Muzeului Unirii de la Alba Iulia de la inaugurare până în anul 2003 când a trecut în subordinea administrației publice locale.

Clădirea muzeului adăpostește și biblioteca orășenească cu un bogat și variat fond de carte cuprinzând circa 37.000 de volume și peste 500 de utilizatori înscriși.

În anul 2012 sediile muzeului și bibliotecii au fost inaugurate după un amplu proces de renovare și modernizare, cele două instituții fiind piloni ai vieții socio-culturale din această zonă și nu numai. 

Muzeul a adunat prin activități de păstrare, catalogare, conservare, expunere, diverse obiecte, documente de interes cultural, prin care pot fi cunoscute pagini glorioase ale istoriei noastre și reprezintă o poartă deschisă tuturor către istoria, valorile, către eroii noștri naționali.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.