Casa Memorială ”Avram Iancu” de la Incești, județul Alba

Divertisment
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Casa Casa Memorială ”Avram Iancu”, monument de arhitectură populară, este casa natală a lui Avram Iancu (1824-1872) supranumit „Crăișorul Munților”, figură legendară și lider al Revoluției din 1848-1849 în Transilvania.

Aflată în satul Incești din județul Alba, este o casă tipic moțească, construită din bârne de brad, lipite și văruite în alb, pe o temelie de piatră. Acoperișul este țuguiat și terminat cu patru arcade semicirculare, iar ferestrele sunt extrem de mici, potrivit www.casememoriale.ro și www.arieseni-apuseni.ro.

Construită în jurul anului 1800 de părinții lui Avram Iancu, Alexandru și Maria, casa a fost lăsată de Avram Iancu, prin testament, în 1850, „în folosul națiunii române” împreună cu toată averea sa spre a se întemeia o Academie de drept: „…. Voesc dară și hotărât dispun ca, după moartea mea, toată averea mea mișcătoare și nemișcătoare să treacă în folosul Națiunii, pentru ajutor la înființarea unei academii de drepturi, tare crezând, că luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile Națiunii mele. „

Casa Memorială are două încăperi separate de un hol și păstrează o parte din mobilierul și decorațiunile originale precum și obiecte personale ale lui Avram Iancu între care se remarcă fluierul, săbiile, briciul și armele.

Una dintre încăperi este camera familiei, o odaie unde pot fi admirate lavițe, o masă pe colț, pat înalt motesc, podișori, blide, icoane, lingurar, ștergare, sau țesături de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Cea de a doua încăpere este mult mai spațioasă și adăpostește o sobă mare, un pat cu perine acoperit cu cergă moțească, leagănul copilului atârnat de grindă. Aici pot fi admirate și obiecte casnice între care linguri și furculițe de lemn, sau un ceaun. Tot în această încăpere se află fluierul lui Avram Iancu și copia portretului acestuia pictat de Barbu Iscovescu.

În 1924 Casa Memorială a fost deschisă publicului, în cadrul unor manifestări prilejuite de comemorarea a 100 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, manifestări organizate de Societatea „Astra”, la care a participat și regele Ferdinand I al României. Tot în 1924 Societatea „Astra” a construit și anexele Casei Memoriale și a întemeiat și o fundație formată din școală, bibliotecă, biserică toate fiind cuprinse, în prezent, în Complexul Muzeal „Avram Iancu”.

Anexele casei cadrează pe trei laturi vechiul edificiu, armonizându-se cu acesta, având demisol și parter. Ele au servit, până în anul 1972, ca săli de clasă pentru școala primară din Incești. În 1972, la un secol după moartea lui Avram Iancu, în anexă au fost deschise noi expoziții de istorie și etnografie unde pot fi admirate: certificatele școlare ale lui Avram Iancu de la Gimnaziul Regal din Zlatna, protocolul regal unde i-a fost înregistrat numele și testamentul, documente privind pregătirea și dezvoltarea Revoluției Transilvane din 1848 — arme, drapele, documente—, dar și costume din regiunea Munților Apuseni, ceramică specifică zonei, unelte, dar și tulnice, butoaie sau căruța încărcată de ciubere. De asemenea, în aceste spații sunt prezentate îndeletnicirile tradiționale, păstoritul, agricultura, pescuitul, vânătoarea, cu accent pe principala activitate a zonei și anume prelucrarea lemnului.

Colecția foto-documentară cuprinde documente de familie, portrete, relatări și hărți, toate împreună venind să evoce memoria celui cea fost, după spusele istoricului Silviu Dragomir, ”reprezentantul cel mai de seamă al revoluției române transilvănene și un veritabil erou al poporului, ale cărui virtuți le-a făcut să strălucească peste veacuri ca o pildă vie urmașilor iubitori de patrie și ca un izvor de mândrie națională”.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.